cövhər

cövhər
ə. əsli f. 1) zat, mahiyyət, əsl, maya; 2) təbiət, xassə; 3) qılınca, bıçağa və s. su vermək üçün maddə; 4) daş-qaş, qiymətli daş; 5) essensiya

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • cövhər — is. <ər. əsli farsca «gövhər»dən> 1. Hər hansı bir üzvi maddənin distillə və s. kimyəvi üsulla ayrılan yığcam məhlulu, şirəsi. Nanə cövhəri (bax cövhərnanə). Cövhərini çəkmək – distillə etmək, distillə vasitəsilə cövhərini, xülasəsini almaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cövhərdar — ə. və f. 1) cövhərli; 2) fitri istedad və qabiliyyət sahibi; 3) almaz və b. daş qaşla bəzədilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərşünas — ə. və f. cövhər tanıyan, daş qaş bilicisi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərnanə — bax nanə cövhəri (arağı) («nanə»də) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cövhəri — ə. cavahirə aid olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cövhərfüruş — ə. və f. cavahir alverçisi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəvahir — ə. «cövhər» c. bax: cövhər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • araq — is. <ər.> 1. Meyvədən və s. dən çəkilən spirtli içki. Tut arağı. Zoğal arağı. Araq çəkmək. – Ərəqlə badədir ol iki cövhər; Ki, yoxdur onlara dünyadə salis. S. Ə. Ş.. <Kərəmov:> Bütün dünya qurulub araq şüşəsinin üstündə, bircə mən ora …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nanə — <ər.> bot. Yeyilən çoxillik ətirli göyərti növü. Nanə qurutmaq. Üç dəstə nanə. Nanə cövhəri (arağı) – nanədən çəkilən araq, cövhər (təbabətdə işlədilir). ◊ Ürəyi nanə yarpağı kimi (tək) əsmək (titrəmək) – bax ürək. Üstündə nanə yarpağı tək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • arağnanə — (Lənkəran) nanə cövhəri. – Arağnanə sancının dərmanıdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”